Nawigacja

21 listopada 2022 r. - Wrocław

Wrocław (województwo dolnośląskie)

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadziło prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Ich celem było odnalezienie szczątków ofiary zbrodni komunistycznej, skazanej na karę śmierci w 1946 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

Tegoroczne prace były kontynuacją poprzedniego etapu, w którym niemożliwe było podjęcie szkieletu, co do którego zachodziło domniemanie, że należy do osoby poszukiwanej.
Odnalezione szczątki zostały podjęte i przekazane do oględzin i badań genetycznych.
 
do góry