Nawigacja

14 - 18 listopada 2022 r. - Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski (województwo podlaskie, powiat bielski)

Zespół pracowników z Biura Poszukiwań i Identyfikacji z Instututu Pamięci Narodowej przeprowadził prace archeologiczne na cmentarzu prawosławnym przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim. Ich celem było odnalezienie miejsc pochówku osób, które zginęły w wyniku represji komunistycznych w latach 1949–50 na terenie miejscowego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, ale także w walce oddziałów podziemia antykomunistycznego oraz obławach prowadzonych przez grupy operacyjne w okolicy Bielska Podlaskiego. Ofiarami tych działań byli nie tylko żołnierze podziemia, ale także osoby cywilne. Typowanie miejsca odbyło się na podstawie szerokiej kwerendy w zasobach Archiwum IPN oraz Urzędu Stanu Cywilnego, ale także dzięki relacjom świadków oraz rodzin osób poszukiwanych. Realizacja prac była możliwa dzięki przychylności administratora cmentarza – Parafii prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej oraz osób prywatnych będących dysponentami poszczególnych mogił.

Podczas prac odnaleziono szczątki  dwóch osób - kobiety oraz mężczyzny, które będą w najbliższym czasie poddane badaniom antropologicznym, a następnie zostanie podjęta próba ich identyfikacji. Kolejny etap poszukiwań w obrębie tej nekropolii zaplanowany jest na wiosnę przyszłego roku.
 
do góry