Nawigacja

7 - 16 lipca 2022 r. - Kijany

Kiejny (Kijonys), Litwa - rejon wileński

Pracownicy Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili drugi etap prac poszukiwawczych mających na celu ujawnienie mogiły NN żołnierza Armii Krajowej poległego w 1944 roku. Według relacji świadków miał on zostać pochowany przez okoliczną ludność na skraju lasu. Na badanym terenie poszukiwania prowadzono metodą sondaży wiertniczych, których celem było wykrycie zakłóceń mogących wskazywać na istnienie mogiły. W miejscach w których w czasie odwiertów zaobserwowano anomalie założono wykopy sondażowe.

W toku podjętych działań nie ujawniono szczątków ludzkich ani śladów po istniejącej w tym miejscu mogile.

 

do góry