Nawigacja

23 - 27 sierpnia 2021 r. - Nasiczne

Nasiczne (województwo podkarpackie, powiat bieszczadzki, gmina Lutowiska)

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace archeologiczne na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.  Badania miały na celu odnalezienie miejsca pochówku dwóch ofiar cywilnych zamordowanych przez członków OUN-UPA jesienią 1944 r. W latach 2015-2016 we współpracy z Katedrą Geofizyki AGH w Krakowie przeprowadzono tam badania georadarowe i sondaże wiertnicze, które wskazały anomalie wymagające weryfikacji metodą archeologiczną. W trakcie tegorocznej eksploracji przebadano większość wytypowanych miejsc, nie odnaleziono jednak szczątków ludzkich ani obiektów wskazujących na istnienie jamy grobowej.

do góry