Nawigacja

18 - 19 października 2021 r. - Sztum

Sztum ( województwo pomorskie, powiat sztumski) 

Na miejscowym cmentarzu komunalnym pracownicy z zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzili prace poszukiwawcze, których celem było odnalezienie szczątków ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”.

Informacja o domniemanym miejscu pochówku „Żelaznego” została przekazana przez świadka wydarzeń tamtych dni. Analiza historyczna relacji, przeprowadzona przez pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, pozwoliła uwiarygodnić informację o pochowaniu ppor. Badochy w konkretnym miejscu na sztumskim cmentarzu.

Przeprowadzone prace archeologiczne, objęły zarówno teren bezpośrednio wskazany przez świadka, jak również obszar przylegający do niego. Wykonano dwa wkopy sondażowe, niestety w żadnym z nich nie ujawniono szczątków poszukiwanej osoby, ani też śladów jego mogiły.

Historia poszukiwań: https://poszukiwania.ipn.gov.pl/bbp/aktualnosci/18845,Sztum-Poszukiwania-szczatkow-ppor-Zdzislawa-Badochy-Zelaznego.html?search=58730

 

do góry