Nawigacja

12 - 13 lipca 2021 r. - Bydgoszcz

Bydgoszcz (województwo kujawsko-pomorskie) - Cmentarz przy ul. Kcyńskiej.
 
Podczas V etapu prac mających na celu odnalezienie miejsc potajemnych pochówków więźniów politycznych z lat 1945-1956, poszukiwano szczątków trzech osób: Mariana Olejniczaka, Tadeusza Sztrekera i Antoniego Godziewskiego.
W wyniku przeprowadzonych prac arheologiczno - ekshumacyjnych podjęto szczątki trzech osób, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że należą do poszukiwanych. Zostaną one poddane badaniom genetycznym w celu ich identyfikacji.
 
do góry