Nawigacja

16 - 20 listopada 2020 r. - Lublin

Lublin (województwo lubelskie) - Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji  Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadził kolejny etap prac poszukiwawczych na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie. Ich celem było odnalezienie miejsc pochówku osób zamordowanych w latach 1948-1949 w więzieniu na Zamku w Lublinie.

W wyniku przeprowadzonych prac podjęto szczątki należące do siedmiu osób, które spoczywały pod czterema współczesnymi mogiłami. W trzech jamach grobowych natrafiono na nienaruszone szkielety czterech mężczyzn. Charakter ich pochówku pozwala stwierdzić, że z pewnością należały one do więźniów. Trzech z nich zostało wrzuconych do dołu, przy czym dwie ofiary spoczywały w pozycji twarzą do ziemi. Szczątki kolejnego mężczyzny odnaleziono w pozostałościach trumny, bądź drewnianej skrzyni. W ostatniej jamie grobowej natrafiono na szczątki należące do trzech osób. Były one złożone w foliowym worku i wkopane w głąb grobu.

W trakcie wstępnych oględzin ustalono, że część ofiar nosiła ślady po postrzałach w obrębie czaszki lub karku, charakterystyczne dla egzekucji tzw. metodą katyńską. Przy szczątkach ujawniono pojedyncze artefakty: plastikowe guziki, fragmenty obuwia i odzieży. Szczególnie cennym znaleziskiem był polski guzik wojskowy odkryty przy jednej z ofiar.

Podjęte szczątki kostne zostaną poddane badaniom genetycznym w celu ich identyfikacji. Prace były prowadzone pod nadzorem prokuratora w ramach śledztwa OKŚZpNP w Lublinie.

 

do góry