Nawigacja

19 - 22 października 2020 r. - Lublin

Lublin (województwo lubelskie) - zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził kolejny etap prac poszukiwawczych na terenie cmentarza  przy ul. Unickiej.

Przedmiotem eksploracji były istniejące puste place ziemne, usytuowane między współczesnymi mogiłami, a typowane jako miejsca tajnych pochówków ofiar więzienia na Zamku w Lublinie z lat 1944-1945.

W wyniku podjętych działań zlokalizowano najprawdopodobniej dwie dawne mogiły więzienne. Były one przekopane i całkowicie zniszczone. Ujawniono fragmenty szkieletów w układzie anatomicznym oraz przemieszane  i zdefragmentowane szczątki ludzkie. W jednym z wykopów odkryto również niezewidencjonowany w dokumentacji cmentarnej pochówek sanitarny. 

Szczątki kostne przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie, gdzie zostaną poddane oględzinom i  badaniom genetycznym. Prace były prowadzone w ramach dwóch śledztw OKŚZpNP w Lublinie.

 

do góry