Nawigacja

4 - 7 sierpnia 2020 r. - Sztum

Sztum (gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie).

Pracownicy z zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzili ratownicze badania archeologiczne na terenie Zakładu Karnego w Sztumie. Podczas prowadzonych tam prac ziemnych, związanych z modernizacją i rozbudową placów spacerowych we wschodnim narożniku więzienia, w rejonie wyjścia ze szpitala więziennego ujawniono NN szczątki ludzkie.

W wyniku przeprowadzonych prac podjęto jeden szkielet, pozbawiony czaszki, która została zniszczona przy kopaniu rowu pod inwestycję.

Prace zostały wykonane na zlecenie Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku.

 

do góry