Nawigacja

15 - 19 czerwca 2020 r. - Odolanów

Odolanów (gmina Odolanów, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie).

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził drugi etap prac poszukiwawczych na terenie cmentarza parafii św. Marcina przy ul. Chwaliszewskiej w Odolanowie. Prace prowadzono w celu odnalezienia miejsca pochówku żołnierzy z oddziału Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta” pod dowództwem por. Jana Kempińskiego, ps. „Błysk”, którzy zginęli w obławie 22 X 1945 r.

Tegoroczne prace prowadzono w obrębie rzekomo symbolicznego Grobu Powstańców Wielkopolskich i Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego. Podczas prac ujawniono szczątki ośmiu osób. Sposób ułożenia szkieletów w grobie i cechy biologiczne oraz charakter urazów wskazuje, że prawdopodobnie natrafiono na poszukiwanych żołnierzy.  Odnaleziono przy nich liczne artefakty, tj. guziki wojskowe i inne fragmenty umundurowania, grzebień oraz łuski od amunicji typu Mauser.  Ujawnione szczątki zostaną poddane badaniom genetycznym.

 

do góry