Nawigacja

8 - 10 czerwca 2020 r. - Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski (gmina Ostrów wielkopolski, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie)

Zespół pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadził prace poszukiwawcze na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Według relacji świadków miano tam pogrzebać zwłoki kpt. Jana Kempińskiego ps. "Błysk" z Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej WSGO "Warta", który wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu został skazany na karę śmierci.

Podczas prac na cmentarzu przebadano teren o wiele rozleglejszy, niż wskazany przez świadków, jednak mimo tego nie odnaleziono żadnych szczątków ludzkich.

 

do góry