Nawigacja

8 lipca 2019 r. - Leskowiec

Leskowiec (pow. suski) szczyt w Beskidzie Małym.

Zespół z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN podczas prac poszukiwawczych ujawnił szczątki ludzkie w miejscu, które było wskazywane jako domniemane miejsce pochówku członka  oddziału partyzanckiego - sierż. Jana Ziomkowskiego, ps. „Śmiały”. Poniósł on śmierć w 1946 r. i został pochowany przez kolegów w pobliżu osiedla Sadyba pod Leskowcem. W jamie grobowej ujawniono również elementy umundurowania i wyposażenia wojskowego, a także przedmioty osobiste. Odnalezione szczątki zostaną poddane teraz identyfikacji genetycznej.

Odnalezione szczątki zostały zabezpieczone decyzją prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie i przekazane do krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej.

 

do góry