Nawigacja

15 - 19 października 2018 r.- Orchówek

Orchówek (gm. Włodawa) - prace poszukiwawcze prowadzone przez pracowników z zespołu z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Celem badań była weryfikacja danych archiwalnych, relacji świadków i materiałów źródłowych, mówiących o pochowaniu w tym miejscu żołnierzy podziemia niepodległościowego: Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, Stanisława Torbicza „Kazika” i Teodora Kaszczuka, poległych 6.10.1951r. w trakcie obławy grupy operacyjnej UB-KBW w miejscowości Zbereże-Popówka. W pracach poszukiwawczych uczestniczyli saperzy z jednostki wojskowej z Dęblina.

do góry