Nawigacja

1 - 31 października 2018 r. - Warszawa

Warszawa - były Areszt Śledczy Warszawa – Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37. Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadził piąty etap prac poszukiwawczych. Podczas jego realizacji przebadano archeologicznie obszar przylegający do więziennego muru, gdzie w części sąsiadującej z byłym więziennym szpitalem ujawniono kilkanaście jam grobowych, a w nich szczątki ludzkie należące do minimum 11 osób. W ramach czynności prowadzonych przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie dokonano ekshumacji szczątków i zarządzono oględziny sądowo - medyczne. Odnalezione szczątki ludzkie zostaną poddane badaniom genetycznym w celu ich identyfikacji.

do góry