Nawigacja

11 czerwca - 18 lipca 2018 r. - Warszawa

Warszawa - czwarty etap  prac poszukiwawczych na terenie dawnego więzienia przy ulicy Rakowieckiej 37. W ich wyniku ujawniono masową mogiłę z której podjęto szczątki ośmiu osób oraz znajdujące się przy nich przedmioty. Miejsce dokonanego odkrycia oraz zestaw przedmiotów wskazują, że są to najprawdopodobniej ofiary z czasu okupacji niemieckiej, konkretnie z okresu Powstania Warszawskiego. Podjęte artefakty świadczą również o tym, że jedna z ofiar mogła być osobą duchowną. Odnalezione szczątki ludzkie zostaną poddane badaniom genetycznym w celu ich identyfikacji.

do góry