Nawigacja

21 - 22 maja 2018 r. - Bohusze Wielkie

Wileńszczyzna -  Bohusze Wielkie zespół pracowników Wydziału Kresowego Biura Poszukiwń i Identyfikacji IPN prowadził prace poszukiwawcze w miejscu domniemanego potajemnego pochówku ofiar II wojny światowej.

do góry