Nawigacja

10 - 12 maja 2018 r. - Ejszyszki

Litwa - Ejszyszki - rejon solecznicki

Pracownicy z zespołu Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzili działania poszukiwawcze miejsc pochówku żołnierzy AK poległych bądź zamordowanych przez NKWD po 1944 r. Przebadano lokalizacje wskazywane przez świadków tamtych dni.

W wyniku prowadzonych prac odnaleziono i ekshumowano szczątki jednej osoby, które zostaną poddane badaniom genetycznym.

 

do góry