Nawigacja

22 - 24 stycznia 2018 r. - Warszawa

Warszawa (województwo mazowieckie)

Ulica Strzelecka 8 - pierwszy etap prac poszukiwawczych prowadzonych na dziedzińcu dawnej katowni NKWD i WUBP, która mieściła się tu w latach 1944 - 1948.

Celem przeprowadzonych prac było przebadanie terenu dziedzińca pod kątem ujawnienia ewentualnych miejsc potajemnych pochówków  więźniów zmarłych w areszcie.

Podczas przeprowadzonych prac nie ujawniono szczątków ludzkich.

 

do góry