Nawigacja

3 - 28 listopada 2018 r. - Zgórsko

Zgórsko (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Sitówka-Nowiny)

Zespół pracowników z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzili prace poszukiwawcze miejsca potajemnych pochówków osób zamordowanych na mocy wyroków śmierci wydanych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach i tzw. sądy wyjazdowe, które wydały przynajmniej 164 wyroki śmierci. W trakcie prowadzonych prac przebadano wytypowane do sprawdzenia obszary kompleksu leśnego Lasy Szewskie. Prace poszukiwawcze prowadzone były przy współpracy z 16 Batalionem Saperów z Niska.

Zarówno działania saperów, jak i prowadzone prace sondażowe nie doprowadziły do odnalezienia miejsc potajemnych pochówków ofiar komunistycznych represji.

do góry