Nawigacja

9 - 11 października 2017 r. - Kraków

Kraków (województwo małopolskie)

Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzili prace poszukiwawcze na dawnym dziedzińcu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy Placu Inwalidów w Krakowie.
W trakcie prowadzonych prac nie natrafiono na szczątki ludzkie, jak też nie zanotowano jakichkolwiek śladów po domniemanych pochówkach, które miały się znajdować tym miejscu.

 

do góry