Nawigacja

31 sierpnia - 1 września 2016 r. - Chełm

Chełm ( województwo lubelskie, powiat chełmski)

Badania poszukiwawczo-archeologiczne na działce nr 599 położonej przy ul. Reformackiej 27 w Chełmie, gdzie w latach powojennych miał swoją siedzibę Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.

Prace archeologiczne prowadził  mgr. Wojciech Mazurek, kierujący firmą wykonawczą „Sub Terra”.  W pracach udział wzięli pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz Marcin Krzysztofik z lubelskiego IPN.

Podczas prac poszukiwawczych eksplorowano zasypane  szambo o głębokości 4 metrów, dwie studnie i piwnicę. Na przebadanym terenie nie natrafiono na żadne pochówki ani ślady po wcześniejszych ekshumacjach.

do góry