Nawigacja

10 - 18 września 2014 r. - Gdańsk

Gdańsk ( województwo pomorskie).

Cmentarz garnizonowy przy ul. Giełguda – Przeprowadzone zostały prace poszukiwawcze a w ich efekcie odbyła się ekshumacja z miejsc potajemnych pochówków więźniów straconych i zmarłych w więzieniu w Gdańsku w latach czterdziestych XX w. Celem prac było odnalezienie m.in. miejsca pochówku Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza "Zagończyka".

Ekshumowane szczątki zostały poddane ogledzinom prowadzonym przez specjalistów z dziedziny medycyny sądowej i antropologii. Zostaną także przeprowadzone badania dotyczące identyfikacji genetycznej

 

do góry