Nawigacja

Zakończenie pierwszego etapu prac na terenie klasztoru Dominikanów w Warszawie

W dniach 03-27 września 2018 roku specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili pierwszy etap prac archeologicznych na terenie klasztoru o.o. Dominikanów przy ulicy Freta 10 w Warszawie. Celem prac było odnalezienie miejsc pochówku Powstańców Warszawskich poległych tam w 1944 roku, w okresie kiedy na terenie klasztoru funkcjonował szpital polowy. W trakcie badań na pierwszym wyznaczonym fragmencie podwórza klasztoru nie ujawniono szczątków ani artefaktów związanych z tymi wydarzeniami. Udokumentowano natomiast znaleziska pochodzące najprawdopodobniej sprzed XX wieku. Prace poszukiwawcze BPiI na terenie klasztoru będą kontynuowane.

Fot. Marta Smolańska/IPN

do góry