Nawigacja

Litwa. Odnalezienie szczątków ludzkich w miejscowości Punżanka.

W trakcie majowego rekonesansu terenowego na Litwie pracownicy Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN otrzymali informację, iż w miejscowości Punżanka w rejonie święciańskim, na terenie dawnego majątku dworskiego generała Daniela Konarzewskiego znajduje się zapomniany grób żołnierza. Według otrzymanego przekazu na grobie tym rosną obecnie dwa klony, a kiedyś miał tam stać krzyż, po którym pozostał już tylko betonowy postument. W czasie II wojny światowej, jak wspominała jedna z pamiętających te czasy okolicznych mieszkanek odbywały się tam przysięgi żołnierzy AK.
Po uzyskaniu stosownych zgód we wrześniu podjęto prace wykopaliskowe, w wyniku których w jamie grobowej odnaleziono szkielet ludzki.

do góry