Nawigacja

Trzy nowe adresy mailowe (English below)

Szanowni Państwo!
Ladies and Gentleman (English below)

Od dzisiaj w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji działają trzy nowe adresy mailowe:

wolontariat@ipn.gov.pl na który prosimy kierować wszystkie wypełnione ankiety pobrane ze strony głównej oraz wszelkie pytania dotyczące wolontariatu.

genetyka@ipn.gov.pl na który prosimy kierować wszystkie informacje nt. żyjących krewnych ofiar. Pod tym adresem mogą się Państwo umówić z nami na pobranie materiału do analizy DNA. Oprócz maila, w tej kwestii mogą się Państwo skontaktować z nami przez infolinię: 797 89 13 97

poszukiwania@ipn.gov.pl na który mogą Państwo pisać o wszystkich innych sprawach niż dwie powyższe. W szczególności prosimy o kontakt z żyjącymi świadkami historii, w sprawie informacji o sekretnych miejscach pochówku w Polsce i na Kresach Wschodnich oraz o osobach zaginionych w wyniku działań reżimów totalitarnych.

-----

There are three new email addresses at the Department of Search and Identification:

wolontariat@ipn.gov.pl for completed questionnaires from the home page and any questions about volunteering.

genetyka@ipn.gov.pl for information about surviving relatives of the victims. At this address, you can arrange an appointment with us to sample the material for DNA analysis. In addition to the e-mail, you can contact us through the number: 797 89 13 97

poszukiwania@ipn.gov.pl for all the other matters. We would especially like to ask the living witnesses of history to write to this address regarding information on secret burials in Poland and in the Eastern Borderlands and about the people who have disappeared during the war and communism. In particular: in combat, as a result of the execution, as a result of torture during the investigation, as a result of "Ethnic cleansing" etc.

do góry