Nawigacja

Prace poszukiwawczo-sondażowe na terenie pow. włodawskiego i parczewskiego

W dniach 27-31 sierpnia 2018 roku specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN we współpracy z Akademią Wojsk Lądowych im. Generała Tadeuszu Kościuszki przeprowadzili prace sondażowe na terenie powiatów włodawskiego oraz parczewskiego (woj. lubelskie). Prace miały na celu weryfikację w terenie danych archiwalnych mówiących o istnieniu miejsc pochówku żołnierzy Wojska Polskiego oraz KOP poległych i pomordowanych w październiku 1939 roku.

Przeprowadzone na obecnym etapie działania nie doprowadziły do ujawnienia miejsc pochówków, jednak planowana jest ich kontynuacja.

do góry