Nawigacja

Prace badawcze na terenie wsi Żabno w gminie Radomyśl

W dniach 16-17 lipca 2018 roku specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji, we współpracy z żołnierzami z 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku, przeprowadzili badania na terenie wsi Żabno (gmina Radomyśl nad Sanem). Prace miały na celu poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego na terenie wsi Żabno, gdzie funkcjonował od lata 1944 r. do stycznia 1945 r. obóz sowiecki kierowany przez NKWD, w którym przetrzymywano m.in. żołnierzy Armii Krajowej. Część więźniów obozu została zamordowana lub zmarła, a ich ciała grzebano między innymi na południe od wsi nad Sanem. Szczątków ludzkich oraz artefaktów na badanym obszarze nie ujawniono.

do góry