Nawigacja

Konferencja prasowa dot. badań archeologicznych w Hruszowicach

Dnia 14 czerwca odbyła się prasowa poświęcona wynikom prac poszukiwawczych przeprowadzonych przez zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN na cmentarzu komunalnym w Hruszowicach. Zastępca Prezesa IPN, profesor Krzysztof Szwagrzyk, szczegółowo zreferował proces przygotowań i przebieg prac oraz zakres dokonanych analiz i postawionych wniosków. Przypominamy, że prace poszukiwawczo-archeologiczne w maju 2018 roku przeprowadzono w miejscu istniejącego do dnia 26 kwietnia 2017 r. pomnika upamiętniającego działalność UPA i miały na celu ustalenie czy znajdują się tam pochówki członków tej ukraińskiej formacji. Strona ukraińska otrzymała już pełen raport z prac archeologicznych, jednak do chwili obecnej nie zajęła w jego sprawie oficjalnego stanowiska.

Pełna relacja z konferencji dostępna jest pod adresem:
https://www.facebook.com/ipngovpl/videos/10160638716330245/

do góry