Nawigacja

Ujawnione szczątki ludzkie na terenie Parku Heweliusza w Poznaniu

W wyniku prowadzonych w tym tygodniu przez specjalistów BPiI prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na terenie Parku Heweliusza w Poznaniu ujawniono w sumie 19 jam grobowych. Odnalezione groby odsłaniane są stopniowo. Do tej pory w dwóch z nich odnaleziono szczątki ludzkie należące do ośmiu osób. Prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. Przypominamy, że na terenie Parku Heweliusza w Poznaniu w założonym w 1945 roku obozie NKWD więziono ponad tysiąc Polaków. Byli to między innymi członkowie AK i NSZ zatrzymani przez NKWD w okolicach Warszawy i Białegostoku. Obóz przestał istnieć jesienią 1945 roku.

do góry