Nawigacja

Drugi etap prac poszukiwawczych w Poznaniu

W dniu wczorajszym zespół BPiI IPN rozpoczął drugi etap prac poszukiwawczych na terenie Parku Heweliusza w Poznaniu. W listopadzie 2017 roku podczas pierwszego etapu prac, na terenie parku odkryto szczątki ludzkie należące najprawdopodobniej do ofiar obozu NKWD z 1945 roku. Ekshumowano wówczas szczątki należące do 9 osób.

W czerwcu 1945 r. po likwidacji obozu NKWD w podwarszawskim Rembertowie, do Poznania przetransportowano ponad tysiąc osób w tym m.in. żołnierzy AK, NSZ, działaczy niepodległościowych Stronnictwa Narodowego oraz uczestników tzw. drugiej konspiracji. Ze względu na bardzo trudne warunki sanitarne panujące w obozie śmiertelność wśród więźniów była bardzo wysoka.  Kiedy jesienią 1945 r. zlikwidowano obóz, część więźniów zwolniono, a ponad 800 z nich przetransportowano do więzienia w Rawiczu. Duża część z nich trafiła następnie do zakładów karnych m.in. we Wronkach i w Warszawie

do góry