Nawigacja

Finał VII edycji projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

Końcowym zadaniem dla zespołów uczestniczących w projekcie „Łączka i inne miejsca poszukiwań” było nagranie krótkich 2-minutowych filmów związanych z tematyką poszukiwań ofiar reżimów totalitarnych. Spośród 49 nadesłanych etiud filmowych jury wybrało 15 materiałów, które zostaną zaprezentowane podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Do finału VII edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” zakwalifikowało się łącznie 15 zespołów:

W kategorii szkoła podstawowa:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie – film „Tato wróć”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach – film „Milcząc – wołają”

Szkoła Podstawowa im. P. Olka ps. Gołąb w Kobylanach  - film „Czy było warto?”

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałam Integracyjnymi w Bytomiu – film „Zapluty karzeł reakcji”

Szkoła Podstawowa nr 24 im. N. Kroczka w Zabrzu – film „Niezłomny wiceprezydent i jego broszura”

W kategorii szkoła ponadpodstawowa:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni – film „Kaszubska golgota”

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni – film „Odpowiedzialność zbiorowa. Szymbarscy zakładnicy”

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie – film „Walczący w imię wolności ks. Gurgacz”

Technikum Elektroniczne im. AK Żywiciel w Warszawie – film  „Śladami pamięci”

Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 51 im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – film  „Włochowska pieta”

Zespół Szkół nr 40 w Warszawie – film „Czy oni zrozumieją?”

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – film  „Niedościgniony”

I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie – film „Skazany za poświęcenie”

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu – film „Strażnicy pamięci”

XXXIII LO im. Armii Krajowej w Łodzi – film „Zaginiony”

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Koordynatorzy projektu skontaktują się ze zwycięskimi grupami.

do góry