Nawigacja

Warszawa. Uroczystości w 80 rocznicę zbrodni w Hucie Pieniackiej

W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 80 rocznicy zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach w Hucie Pieniackiej.

Rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji ofiar w Katedrze Wojska Polskiego.

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście skierowanym do uczestników uroczystości zaznaczył, że zmartwychwstały Chrystus przypomina nam, że nie do zła i śmierci należy ostatnie słowo, ale do Chrystusa, który zawsze przynosi życie. „Dziś chcemy zarówno pamiętać jak i modlić się. Modlić się za ofiary, nas samych kroczących jeszcze w pielgrzymce wiary, ale również za oprawców, bo tak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus”.

Na obchody przybyli m.in. krewni ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej, a wraz z nimi harcerze, młodzież szkolna, przedstawiciele środowisk kombatanckich i organizacji patriotycznych. Druga część uroczystości upamiętniających zamordowanych odbyła się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego.

Małgorzata Gośniowska-Kola, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka w swoim wystąpieniu powiedziała, że spośród 160 osób, które ocalały, są jeszcze nieliczni świadkowie tamtych wydarzeń. „To oni nas zobowiązali i przekazali, że trzeba pamiętać, że to jest nasza polska tożsamość. Pomimo tego, że zginęło tam około tysiąca osób, ta garstka świadków przekazywała nam to, co w życiu ważne; czym jest Polska i czym jest pamięć, co jest naszą tożsamością i kim będziemy w przyszłości. To wobec nich spełniamy ten obowiązek, ale też wobec tych wszystkich, którzy zostali w tamtej ziemi – w Hucie Pieniackiej. Od wielu lat jeździliśmy w to miejsce, ale z powodu tego, że toczy się tam wojna, od dwóch lat takie uroczystości odbywają się w Warszawie (…). Te 160 osób, rozrzucone po całym świecie zawsze powtarzało do swoich dzieci: „Pamiętajcie, żeby zmówić „Ojcze nasz”, pamiętajcie o tym, skąd pochodzicie”. Takich miejscowości jak Huta Pieniacka były setki. I dzisiaj tutaj są także reprezentanci tych miejscowości (…). Są z nami cztery pokolenia tych, którzy ocaleli. Są dzieci, wnukowie i dzieci tych wnuków. W tym miejscu chcę także zaapelować do strony Ukraińskiej, że chcemy te nasze relacje budować w oparciu o prawdę. My przez te 80 lat wciąż czekamy, wciąż domagamy się ekshumacji,  godnych pochówków. Chcę też zapewnić,  że od momentu, kiedy Rosja napadła na Ukrainę wszyscy stawaliśmy z otwartym sercem, bo tak nas wychowano. Tak nam nakazuje chrześcijaństwo, nasza wiara, nasz patriotyzm. Wszystko, co składa się na to, że nazywamy się Polakami. Otworzyliśmy nasze serca i domy (…) Prosimy o ekshumacje i godne pochówki. Prosimy o szczere rozmowy.  

List okolicznościowy do uczestników uroczystości skierował także prezydent RP Andrzej Duda.

Przemówienie do zebranych na Placu Piłsudskiego wygłosił również szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell.

Podczas uroczystości Instytut Pamięci Narodowej reprezentował wieceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk.

BPiI, 28.02.2024 r.

 

 

do góry