Nawigacja

Zakończyły się prace poszukiwawcze w Palmirach

W dn. 18-29 września 2023 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace w Palmirach (Puszcza Kampinoska, woj. mazowieckie). Poszukiwano nieupamiętnionych miejsc pochówków Polaków zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1941 w masowych egzekucjach. Na terenie Puszczy Kampinoskiej istnieje cmentarz-mauzoleum będący miejscem pamięci narodowej. Pochowane są tam ofiary niemieckich mordów, których groby odkrył Polski Czerwony Krzyż w latach 1945-1946. Wśród nich są spoczywają m.in. przedstawiciele życia politycznego, społecznego, kulturalnego, profesorowie, lekarze.

Prace poszukiwawcze BPiI prowadzone były w miejscach wcześniej wytypowanych na podstawie analizy porównawczej zdjęć lotniczych głównie z lat 1944 i 1947, a także analizy źródeł historycznych. W wyniku zestawienia zdjęć lotniczych sprzed i po ekshumacji wytypowano sześć obszarów badawczych, wewnątrz których przebadano łączną powierzchnię ok. 530 m2. W czasie badań natrafiono na kilka obiektów antropogenicznych z lat 40-tych bądź 50-tych, które nie zawierały śladów pochówków. Z uwagi na fakt, iż wyznaczone miejsca znajdowały się na terenie dawnej składnicy amunicji oraz że w okolicach cmentarza w Palmirach odbywały się od 1947 r. detonacje niewybuchów i niewypałów zwożonych z Warszawy,  w pracach aktywnie uczestniczyli saperzy z Jednostki Wojskowej w Kazuniu Nowym.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji planuje kontynuację badań w Palmirach w przyszłym roku.

BPiI, 3.10.2023 r.

do góry