Nawigacja

Katowice. Poszukiwania szczątków Jerzego Kuczki – ofiary komunistycznych represji

W poniedziałek 10 lipca 2023 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Panewnickiej w Katowicach. Celem działań było odnalezienie szczątków Jerzego Kuczki, ofiary komunistycznych represji. Data poszukiwań zbiegła się z 74 rocznicą jego śmierci w więzieniu w Katowicach.

Jerzy Kuczka urodził się 24.07.1929 r. w Katowicach. Był synem Ludwika i Marty, harcerzem, wychowanym w duchu patriotycznym. W czasie okupacji jego siostry Hildegarda ps. „Janina” i Ewa ps. „Krysia” działały w Okręgu Śląskim Armii Krajowej. Jerzy w 1946 r. wstąpił do Harcerstwa Konspiracyjnego Polski, a później do Polskich Sił Demokratycznych i Polskiej Tajnej Armii Demokratyczno-Wyzwoleńczej. Był dwukrotnie zatrzymywany w związku z działalnością w podziemiu, która polegała m.in. na redagowaniu i kolportowaniu ulotek antykomunistycznych. W planach organizacji było również likwidowanie pomników ku czci Armii Czerwonej.

W 1946 r. został skazany na rok więzienia za przechowywanie broni palnej, ale zwolniono go ze względu na młody wiek. Po kolejnym zatrzymaniu 18 września 1948 r., Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach skazał go na 3 lata więzienia. Chory Jerzy Kuczka nie otrzymał na czas odpowiedniej opieki medycznej. Zmarł w więzieniu w Katowicach 10 lipca 1949 r. przy ul. Mikołowskiej, nie mając jeszcze skończonych 20 lat.

W wyniku przeprowadzonych prac odnaleziono szczątki osoby, której cechy antropologiczne mogą wskazywać, iż należą do poszukiwanego. Zostaną one poddane analizie antropologicznej oraz badaniom genetycznym, aby ostatecznie potwierdzić tożsamość.

Agnieszka Połońska BPiI IPN
11.07.2023 r.

 

do góry