Nawigacja

Prace poszukiwawcze w Warszawie-Rembertów – podsumowanie

W Warszawie (dzielnica Rembertów) na terenie jednostki wojskowej dobiegły końca prace poszukiwawcze i ekshumacyjne prowadzone przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN, w miejscu, gdzie w latach 1944-45 znajdował się obóz NKWD.  W trakcie realizowanych od 10 kwietnia 2023 r. działań w pojedynczych i masowych „dołach śmierci” odnaleziono szczątki ponad trzydziestu osób.

Ich ujawnienie potwierdziło, że na obszarze dawnego obozu zakopywane były ofiary sowieckich represji, a ich pełna liczba wciąż nie jest jeszcze precyzyjnie określona. W kolejnym etapie BPiI IPN będzie prowadzić czynności zmierzające do określenia tożsamości odnalezionych na terenie obozu szczątków. Prace poszukiwawcze realizowane są we współpracy z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Działania zespołu BPiI wspierali wolontariusze - studenci Akademii Sztuki Wojennej.

BPiI, 12.05.2023 r.

 

do góry