Nawigacja

Szumowo: Odnaleziono szczątki 4 osób

W dniach 10-13 października 2022 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził II etap prac poszukiwawczych na terenie cmentarza parafialnego w Szumowie (woj. podlaskie). Badania miały na celu odnalezienie szczątków ofiar zbrodni komunistycznych z rejonu łomżyńskiego.

Podczas prac archeologicznych podjęto szczątki czterech osób. Wstępne oględziny antropologiczne pozwoliły stwierdzić, iż widoczne są na nich ślady postrzałów. W przypadku jednej osoby, na wysokości brzucha odnaleziono pocisk. Przy szczątkach były także dwa medaliki, sprzączka oraz guziki. Oględziny na miejscu nie pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenie, czy odnalezione osoby zmarły w wyniku egzekucji czy też walki. Wiek poszczególnych ofiar szacuje się pomiędzy 16 a 25 rokiem życia.

Egzekucje na członkach podziemia niepodległościowego działających w rejonie łomżyńskim wykonywano m.in. w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa w Łomży. Badania historyczne potwierdzają także, iż w 1946 r. wydział doraźny działający przy Sądzie Okręgowym w Łomży wydawał wyroki śmierci na niepełnoletnich członków podziemia niepodległościowego.

Odnalezione szczątki zostaną poddane oględzinom antropologicznym oraz badaniom genetycznym.

BPiI/fot. A. Wojciechowska, M. Siemiński
14.10.2022 

do góry