Nawigacja

Rzeszów (Pobitno): Poszukiwania szczątków żołnierza NOW/NZW

W dniach 19-20 kwietnia 2021 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze na cmentarzu komunalnym Pobitno w Rzeszowie. Według ustaleń pracowników wieloosobowego stanowiska ds. poszukiwań i identyfikacji IPN w Rzeszowie w obszarze pomiędzy istniejącymi dziś grobami mogły znajdować się szczątki Franciszka Marciniaka, zmarłego w szpitalu więziennym w Rzeszowie 2 maja 1950 r. Celem prac. była weryfikacja tej informacji.

W wyniku przeprowadzonych działań odnaleziono i podjęto szczątki jednej osoby. Wstępna ocena antropologiczna wskazuje, iż mogą one należeć do poszukiwanej osoby. Tożsamość podjętych szczątków zostanie potwierdzona przez badania genetyczne. Zostaną one także poddane oględzinom pod kątem ujawnienia ewentualnych obrażeń zadanych w śledztwie.

Franciszek Marciniak „Kuna”, ur. 5 września 1927 r. w Maleniskach był żołnierzem NOW-NZW. Jego ojciec i bracia także byli żołnierzami NOW w okresie okupacji niemieckiej, następnie walczyli w oddziałach Komendy Oddziałów Leśnych NOW/NZW Okręgu Rzeszowskiego, m.in. w oddziale Stanisława Pelczara „Majki”. Franciszek Marciniak aresztowany został 14 stycznia 1950 r. Według Skarbimira Sochy został zakatowany w czasie śledztwa przez Floriana Mederera – oficjalnie zmarł na gruźlicę płuc (w chwili aresztowania był zdrowy). Ciała nie wydano rodzinie.

Bogusław Kleszczyński
WSdsPiI IPN Rzeszów

23.04.2021

do góry