Nawigacja

Prace poszukiwawcze na Strzeleckiej 8 w Warszawie

22 stycznia 2018 r. specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji rozpoczęli badania poszukiwawcze na terenie podwórza kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8 na Pradze Północ w Warszawie. Celem prac naukowców z BPiI IPN było odnalezienie szczątków ludzkich, które mogły zostać ukryte na terenie byłej katowni NKWD. Drugiego dnia prac poszukiwawczych na dziedzińcu dawnej katowni NKWD i UB przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie przebadano kolejną część wyznaczonego terenu podwórza. Szczątków ludzkich podczas prowadzonych prac dotychczas nie odnaleziono. W tym samym czasie specjaliści z Wydziału Poszukiwań dokonali wizji lokalnej w piwnicach pod kamienicą. Piwnice w ostatnich miesiącach działań wojennych oraz latach stalinowskich służyły za cele katowni.

Był to pierwszy etap prac badawczych na Strzeleckiej 8 w Warszawie.

do góry