Nawigacja

Kraśnica: Poszukiwania szczątków Hubala

W dniach 9-13 listopada br. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadził prace poszukiwawcze na terenie cmentarza parafialnego w Kraśnicy (pow. opoczyński)

Prace miały na celu zweryfikowanie legendy krążącej po okolicy oraz relacji świadków, które mówią, że na początku maja 1940 r. nocą na plebanię przyjechali niemieccy żołnierze i kazali proboszczowi pochować na miejscowym cmentarzu zwłoki poległego polskiego żołnierza, którym rzekomo miał być major Henryk Dobrzański „Hubal”.

Od początku było wiadomo, że prace nie będą łatwe, ponieważ świadkowie jako miejsce pochówku legendarnego „Hubala” wskazali najstarszą część cmentarza. Obecnie jest ona pustą polaną porośniętą trawą, na której nie ma śladów po dawnych grobach, jednak wiadomym było, że ziemia wciąż kryje ludzkie szczątki. Podczas prac odsłonięto blisko 40 jam grobowych. Wstępna analiza antropologiczna szczątków kostnych oraz artefaktów znalezionych przy zmarłych wykluczyła, aby wśród nich mogły znajdować się te należące do majora Dobrzańskiego.

Mjr Henryk Dobrzański „Hubal” (1897-1940) – żołnierz Legionów Polskich oraz wojen z Ukraińcami i Rosją w latach 1918-1920; kawalerzysta, olimpijczyk. Bił się w obronie Polski z Niemcami i Sowietami także w wojnie 1939 r., służąc w pułku jazdy słynnego kresowego „zagończyka” ppłk. Jerzego Dąmbrowskiego „Łupaszki”, a po niej – nie zdejmując munduru żołnierza Wojska Polskiego – stworzył Oddział Wydzielony WP, z którym kontynuował walkę przeciw okupantom niemieckim. Poległ 30 kwietnia 1940 r. pod Anielinem w walce z Niemcami.
 
17.11.2020
BPiI (A. Sz-D)
do góry