Nawigacja

Lublin: Dalsze poszukiwania na terenie cmentarza przy ul. Unickiej

W dniach 19-22 października br. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze na terenie cmentarza rzym-kat. przy ul. Unickiej w Lublinie. Inaczej niż w poprzednich latach, przedmiotem eksploracji nie były istniejące groby, lecz puste place ziemne, usytuowane między współczesnymi mogiłami, a typowane jako miejsca tajnych pochówków ofiar więzienia na Zamku w Lublinie z lat 1944-1945.

W wyniku podjętych działań zlokalizowano najprawdopodobniej dwie dawne mogiły więzienne. Były one przekopane i całkowicie zniszczone. Ujawniono fragmenty szkieletów w układzie anatomicznym oraz przemieszane i zdefragmentowane szczątki ludzkie. W jednym z wykopów odkryto również niezewidencjonowany w dokumentacji cmentarnej pochówek sanitarny. 

Szczątki kostne przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie, gdzie zostaną poddane oględzinom i  badaniom genetycznym. Prace były prowadzone w ramach dwóch śledztw OKŚZpNP w Lublinie.

AP/BPiI
27.10.2020

do góry