Nawigacja

Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Białej

W dniach 5-9 listopada 2018 roku zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace wykopaliskowe na terenie posesji dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Krasińskiego 30 w Bielsku-Białej. Według relacji świadków za gmachem UB mogły być pogrzebane ofiary komunistycznego terroru, w tym żołnierze NSZ kpt. Henryka Flamego "Bartka". Podczas prac nie odnaleziono ludzkich szczątków. Obok dawnego garażu PUBP odkryto natomiast cenne zabytki archeologiczne - ok. 20 sztuk broni palnej. Charakter znaleziska pozwala przyjąć hipotezę, że może to być broń partyzancka, skonfiskowana przez funkcjonariuszy lub oddana podczas ujawnienia w 1947 r. Zabytki zostaną poddane konserwacji z intencją przekazania do przyszłego lokalnego Muzeum Żołnierzy Wyklętych, które najprawdopodobniej powstanie w Kamesznicy, w sąsiedztwie planowanej Nekropolii Żołnierzy Wyklętych.

do góry