Nawigacja

Prace poszukiwawcze w Przegorzałach

Od 15 października 2018 r. pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN realizują w ramach śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie prace archeologiczne, mające na celu dokonanie oględzin dawnego miejsca zbrodni niemieckich w tzw. Glinniku-Przegorzałach na terenie Krakowa. Celem oględzin jest ustalenie, czy w obrębie obecnego cmentarza wojennego oraz na działkach do niego przylegających mogą znajdować się jeszcze nieodkryte dotąd pochówki ofiar zbrodni niemieckich z lat II wojny światowej. Prace zostały zaplanowane do 26 października 2018 r.

do góry