Nawigacja

Pogrzeb polskich żołnierzy na Białorusi

W dniu wczorajszym w Dołhinowie na Białorusi odbył się uroczysty pogrzeb pięciu Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, których szczątki zostały odnalezione w pobliżu dawnej strażnicy Pohost przez specjalistów IPN oraz żołnierzy specjalistycznego batalionu poszukiwawczego Sił Zbrojnych Republiki Białorusi.
W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział delegacja BPiI IPN z zastępcą Prezesa IPN dr hab. Krzysztofem Szwagrzykiem na czele, delegacje MSWiA, Straży Granicznej, Ambasady RP w Mińsku, oraz ze strony białoruskiej delegacje władz obwodowych, białoruskiego MSZ i MON. 
Bardzo licznie na uroczystość przybyli mieszkańcy Dołhinowa i okolicznych miejscowości.
Przepiękną oprawę uroczystości zapewniła kompania reprezentacyjna i orkiestra Straży Granicznej, formacji wywodzącej się z Korpusu Obrony Pogranicza.

"Dziś będąc tutaj, spełniamy swój polski, białoruski, katolicki, prawosławny i ludzki obowiązek" - powiedział podczas przemówienia Prezes Krzysztof Szwagrzyk.

Chwała Bohaterom!

do góry