Nawigacja

Julian Czerwiakowski

Nazwisko

   Czerwiakowski

Imiona

   Julian

Stopień wojskowy

  podporucznik

Pseudonim

  „Jurek, „Jerzy Tarnowski”

Odznaczenia

  b.d.

Data i miejsce urodzenia

  12.02.1911 r. w Żurominie

Data i miejsce śmierci

  05.01.1953 r., w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie

Przynależność do organizacji wojskowych

  Narodowe Siły Zbrojne, „Nie”, Wolność i Niezawisłość

Data i miejsce aresztowania

  21.12.1948 r. Warszawa

Sąd

  Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy

Skład sędziowski

  Sędzia Marian Stępczyński

Data skazania na śmierć

  22.04.1952 r.

Data i miejsce odnalezienia

  24.05.2013 r. Cmentarz Powązki Wojskowe Kwatera Ł

Data identyfikacji

  28.09.2014 r.

do góry