Nawigacja

Karol i Józef Maślanka

Nazwisko

     Maślanka

Imiona

     Józef  /  Karol

Stopień wojskowy

     b.d.

Pseudonim

     „Borsuk” /  „Tygrys”

Odznaczenia

     b.d.

Data i miejsce urodzenia

     06.01.1921 r. w Ciścu / 22.10.1923 r. w Ciścu

Data i miejsce śmierci

     wrzesień 1946 r. Stary Grodków

Przynależność do organizacji wojskowych

     Narodowe Siły Zbrojne

Data i miejsce aresztowania

     Nie dotyczy

Sąd

     Nie dotyczy

Skład sędziowski

     Nie dotyczy

Data skazania na śmierć

     Nie dotyczy

Data i miejsce odnalezienia

     marzec 2016 r. Stary Grodków

Data identyfikacji

     01.02.2018 r.

Uwagi

Na podstawie badań genetycznych nie można jednoznacznie określić                                                                                                   do którego z braci należą odnalezione szczątki

do góry