Nawigacja

Ryszard Kłaput

Nazwisko

Kłaput

Imiona

Ryszard

Stopień wojskowy

b.d.

Pseudonim

„Pomsta”

Odznaczenia

b.d.

Data i miejsce urodzenia

04.04.1924 r. w Mysłowicach

Data i miejsce śmierci

17.01.1947 r. w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie

Przynależność do organizacji wojskowych

Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica”

Data i miejsce aresztowania

08.11.1946 r. Bielanka – Raba Wyżna

Sąd

Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na sesji wyjazdowej w Nowym Targu

Skład sędziowski

Przewodniczący por. Ludwik Kiełtyka; Ławnicy: por. Włodzimierz Łabaty,                                   por. Władysław Mazur; Prokuratorzy: kpt. Stanisław Krzemiński, ppor. Henryk Ligęza

Data skazania na śmierć

04.01.1947 r.

Data i miejsce odnalezienia

Październik 2018 r., Kraków – Cmentarz Rakowicki

Data identyfikacji

03.12.2019 r.

do góry