Nawigacja

Misja

„Nie są to zwyczajne prace archeologiczne, które mają za zadanie tylko odnaleźć szczątki i zidentyfikować ludzi. Jest to sprawa wagi państwowej. W ten sposób państwo polskie, ale też my jako obywatele upominamy się o naszych bohaterów!”  – prof. Krzysztof Szwagrzyk

Dlaczego szukamy? Odpowiedź jest prosta: nie możemy zostawić nikogo na polu bitwy. Powracamy po swoich. Misją Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN jest odnalezienie i identyfikacja ofiar systemów totalitarnych i czystek etnicznych oraz zwrócenie ich rodzinom i Polsce. W naszym zespole pracują antropolodzy, archiwiści, archeolodzy, historycy, genetycy i wielu innych specjalistów z różnych dziedzin. Wspierają nas także jednostki mundurowe, a także szerokie grono wolontariuszy. Wszystko po to, aby odnaleźć i zwrócić rodzinom Polaków, którzy oddali swoje życie w obronie Rzeczypospolitej.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji jest częścią Instytutu Pamięci Narodowej – urzędu państwowego podejmującego działania badawcze, edukacyjne, archiwalne, a także śledcze i lustracyjne. Do głównych zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie archiwami, dokumentowanie i ściganie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Szczególnym działaniem Instytutu realizowanym przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji jest poszukiwanie, ekshumacja i identyfikacja ofiar systemów totalitarnych i czystek etnicznych z lat 1917-1989.

Biuro w obecnym kształcie zostało powołane do istnienia w 2016 r. na mocy nowelizacji ustawy o IPN, jednak prace poszukiwawcze pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka, obecnego wiceprezesa IPN i dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji, były prowadzone już od 2003 r.

Dziś w naszym zespole pracuje ok. 60 osób. Są to głównie historycy, archiwiści, archeolodzy, antropolodzy i genetycy. Pracujemy w 11 oddziałach na terenie całego kraju.

Do tej pory zespół pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka przebadał ponad 250 lokalizacji (głównie tereny cmentarne, leśne, ale także miejskie, w tym dawne siedziby Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego). Pracujemy także poza granicami Polski (Litwa, Niemcy, Gruzja, Białoruś, Ukraina). W wyniku tych działań odnaleziono szczątki ponad 2000 osób, z których ok. 10 proc. zostało już zidentyfikowanych.

Naszym zadaniem jest przywracanie pamięci o polskich bohaterach, a nade wszystko tożsamości ofiar i zwracanie ich rodzinom, które na ten moment czekają kilkadziesiąt lat. To nasza misja, aby nikogo nie pozostawić na polu bitwy.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN – #PowracamyPoSwoich

 

do góry