Nawigacja

Szczątki ludzkie ujawnione na Litwie

Kończy się drugi tydzień kolejnego etapu prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych prowadzonych przez specjalistów Biura Poszukiwań i Identyfikacji na Litwie. Do chwili obecnej przeprowadzono prace na terenie kompleksu leśnego w Wilnie, gdzie w pięciu jamach grobowych ujawniono szczątki należące do 15 osób, a przy nich rzeczy osobiste i fragmenty odzieży. Najprawdopodobniej są to szczątki uczestników operacji „Ostra Brama”.

W pracach Wydziału Kresowego biorą udział również wolontariusze ze Stowarzyszenia Odra – Niemen oraz specjaliści litewscy. Poszukiwania i ekshumacje grobów Polaków w innych miejscach na Litwie są kontynuowane. Zakończenie obecnego etapu zaplanowano na połowę września, po zrealizowaniu prac w poszczególnych lokalizacjach.

do góry