Nawigacja

Pogrzeb polskich żołnierzy KOP na Białorusi

W dniu 27 września 2017 r. w Dołhinowie na Białorusi odbył się uroczysty pogrzeb pięciu Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, których szczątki zostały odnalezione w trakcie prowadzonych prac poszukiwawczych w pobliżu dawnej strażnicy Pohost przez specjalistów z Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz żołnierzy specjalistycznego batalionu poszukiwawczego Sił Zbrojnych Republiki Białorusi.
W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział delegacja Biura Poszukiwań i Identyfikacji  IPN z zastępcą Prezesa IPN dr hab. Krzysztofem Szwagrzykiem na czele, delegacje MSWiA, Straży Granicznej, Ambasady RP w Mińsku, oraz ze strony białoruskiej delegacje władz obwodowych, białoruskiego MSZ i MON. 
Bardzo licznie na uroczystość przybyli mieszkańcy Dołhinowa i okolicznych miejscowości.
Przepiękną oprawę uroczystości zapewniła kompania reprezentacyjna i orkiestra Straży Granicznej, formacji wywodzącej się z Korpusu Obrony Pogranicza.

do góry