Nawigacja

Krzyżówka

Na przełomie sierpnia i września 2023 roku pracownicy Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili drugi etap prac poszukiwawczych w lesie w okolicy miejscowości Krzyżówka (Kryziskes, Litwa - rejon wileński). Prace miały na celu ujawnienie mogiły żołnierzy Armii Krajowej z 7 Brygady. Zostali oni zaskoczeni w trakcie postoju przez oddział policjantów litewskich i zamordowani w tym miejscu w lipcu 1944 roku. Zwłoki jednego z nich - Jana Lodowskiego ps. "Kotek", zabrała matka i pochowała na cmentarzu w Czarnym Borze. Pozostałych trzech partyzantów miejscowa ludność pogrzebała w lesie. Na badanym terenie poszukiwania prowadzono metodą sondaży wiertniczych, których celem było wykrycie zakłóceń mogących wskazywać na istnienie mogiły. Odwiertami objęto obszar o łacznej powierzchni 23 arów.

W toku podjętych działań nie ujawniono szczątków ludzkich ani śladów po istniejącej w tym miejscu mogile. Prace będą kontynuowane.

 

do góry